Stichting Sanghimala  ( Nepalees voor  “vriendenkring”)
 K. v. Koophandelnr. 37082981
 Fiscaalnummer 8119.53.749
De stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De belastingdienst wil hiermee meer transparantie en het vertrouwen in stichtingen bevorderen.
 
Contact- en adresgegevens
Robert H. Leek
‘t Hondsbosch 57
1821 CD Alkmaar
tel. 06-44415342
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Facebook: Stichting Sanghimala
 
Samenstelling van het bestuur
Robert H. Leek, voorzitter
 
 
Doelstelling van de stichting
In Nepal heeft de stichting een ontwikkelingsproject:   kansarme jongeren (en incidenteel ook volwassenen) worden gesponsored m.b.t. onderwijs, kleding, onderdak, en voeding. 
Het bijzondere aan onze stichting is, dat de Nepalese jongeren, die vanaf het begin bij onze stichting waren betrokken  er niet veel voor voelden om “hun hand op te houden”   voor donaties. 
Wij kozen ervoor om als bedrijf  in Nederland en Nepal bezig te zijn.  Met de opbrengst van het bedrijf, konden wij onze doelstellingen voor een groot deel waarmaken, zonder al te veel afhankelijk te zijn van donateurs.  Wel zijn enkele jongeren voor hun studie gesponsored, omdat het inkomen van het hotel/restaurant soms wat onzeker was.
Zo werd van 1998 tot 2014 de gelegenheid gegeven tot het volgen van een opleiding tot kok of kelner in ons hotel/restaurant in Pokhara.  Daarnaast vond (ook financiële) ondersteuning plaats bij het volgen van bijv. taal- en computercursussen en bij het opbouwen van kleine ondernemingen. Op deze manier leerden de betreffende jongeren op eigen benen staan en een menswaardig en zelfstandig bestaan op te bouwen.
De Nepalese jongeren, die in dienst kwamen van ons hotel/restaurant in Pokhara kregen een goed salaris, voeding, kleding en medische verzorging.  Enkele ouderen die bij ons werkten, kregen bovendien een klein pensioen als het werken niet meer ging. Ook jongeren met een kleine verstandelijke- of lichamelijke beperking konden bij ons werken.
De financiële steun gebeurt in de vorm van sponsoring of het verstrekken van een microkrediet.
De geldmiddelen van de stichting komen o.a. voort uit donaties, het organiseren van  reizen naar Nepal, de verkoop van Nepalese handarbeid- en kunstvoorwerpen en sieraden, het organiseren van Nepalese avonden met Nepalese muziek en maaltijden, het geven van Nepalese taal- en kooklessen. In de periode dat wij het hotel/restaurant in Pokhara beheerden, kregen wij veel inkomsten daaruit. Hiermee konden wij de jongeren ondersteunen.
 
 
 
Beloningsbeleid voor bestuursleden
Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning of vergoeding van reis- en verblijfkosten naar/in Nepal.
Zij betalen alle kosten, ook die voor bestuursbijeenkomsten en eventuele reizen naar Nepal zelf.
Giften komen  nagenoeg geheel ten gunste van ons project.
 
Controle op de boekhouding
De jaarverslagen worden jaarlijks door 2 onafhankelijke personen gecontroleerd, dit zijn altijd sponsors van onze  stichting. Elk jaar wisselt er 1 controleur. Onze donateurs kunnen op afspraak altijd onze administratie inzien vanaf het eerste jaar 1998. Alle jaarverslagen vanaf 1998 zijn goedgekeurd.
 
Algemeen beleidsplan 2018-2023
Op 15 april 2018 bestond onze stichting 20 jaar. In die periode hebben wij een twintigtal Nepalese jongeren met onze steun  een goede toekomst kunnen bieden. De opbrengst van de door ons georganiseerde reizen naar Nepal, de kookworkshops,   verkoop van Nepalese producten op markten en het organiseren van Nepalese avonden maakte dit mogelijk. Daarnaast ook de steun van enkele sponsoren.
Na 20 jaar vonden wij het tijd voor verandering. Wij  besloten enige tijd pas op de plaats te maken om ons voor te bereiden op een volgend project. 
 
Dit volgend project is het opzetten van een eco-farm  annex homestay-project. Wij hebben hiervoor al  een boerderij met land tot onze beschikking  in het prachtige dorpje Phedikhola, ca. 1 uur reizen van Pokhara.
Op een ecologische boerderij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met milieueffecten en dierenwelzijn. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of genetisch gemodicieerde organismen gebruikt. Dieren krijgen meer ruimte.   
Het is onze bedoeling om hier ook weer kansarme Nepalese kansarme jongeren een opleiding te geven in het werken op een  eco-farm.  Daarnaast willen we werken met vrijwilligers met goede kennis van zaken uit het Westen.  En door het organiseren van reizen daarheen, toeristen een fantastische verblijfsplek te kunnen aanbieden. Dankzij onze ervaring in het hotel/restaurant gebeuren in Pokhara en Alkmaar kunnen wij voldoende kwaliteit bieden.
Op dit moment zijn wij ons aan het verdiepen in alles wat met een eco-farm te maken heeft.  En lopen in Nepal al enkele van onze Nepalese vrijwilligers stage in een dergelijk bedrijf daar. Er worden inmiddels ook  goede sanitaire voorzieningen voor gasten aangelegd. Wij hopen ook dit project zelfvoorzienend te maken, zodat wij niet afhankelijk hoeven te zijn van sponsors.
 
 
Financieel Jaarverslag  2020  Stichting Sanghimala
 
 
Balans  per  31-12-2020
 

Debet (bezittingen)                                     Credit (schulden)                    

Voorraad galerie                600,--                ABNAMRO rekening         15,52

Inventaris                         300,--                Lening H.V.                 1000,--     

Kasgeld                            166,31-              Eigen vermogen              50,79

                                     1066,31                                                  1066,31

 
   
 
 
Resultatenrekening 2020
 
Inkomsten                                                  Uitgaven  

Lening H.V.                       1200,--                Aflossing lening R.L.       7312,26

Donaties                         18369,56               Aflossing lening H.V.       1300,--

Omzet reizen                     4000,--                Reiskosten                        32.54

Bijz. baten                            65,63               Reclamekosten                  91,97

                                                                  Telefoonkosten                 10,31

                                                                  Kantoorartikelen               10,94

                                                                  Portokosten                      40,60

                                                                  Bankkosten                     254,42                                                        

                                                                  Inkoop eetkamer               29,17

                                                                  Donaties                      14462,11

                                                                  RESULTAAT 2020            90,87

                                                             

                                                                                                                

TOTAAL                        23635,19                TOTAAL                      23635,19

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Additional information